Архив на категория: BOOKS

quot(u)esday: 43 цитата от „Железният светилник“ + ученически бележки

Пред Вас са най-забележителните цитати от „Железният светилник“,  началната книга на тетралогията, написана от Димитър Талев през втората половина на XX век. Можете да прочетете романа тук.

„Гледай да не ставаш смешен и нема кой да ти се присмива.“

„Щом си слаб и се боиш от людете, тогава те стават по-зли.“

„Никога ли не се случва да се напълни човешкото сърце догоре с радост и да не гори, да не боли – редом с радостта, която идва, и тъгата, неумолимият копнеж по нещо загубено или непостигнато?“

„Едни си отиват, други идват. Да не се затрива род и живот.“

„…колело, което се върти равномерно и безспирно, движи ли се, или стои все на едно място?“

„…човек, докато е по-млад, може да направи нещо за себе си…Иначе, като навикне да върви по един и същ път, колкото повеке време минава, толкова по-мъчно се отбива от него.“

„…само когато се появяваше някаква обща опасност, всички се сдружаваха да се бранят с общи сили.“

„Ние сме един широк залив от безбрежното славянско море…“

„Всеки народ е велик за себе си.“

„Всяко знание е богатство, но когато е знание лъжливо, то е отрова за душата.“

„Имаме свой дом и своя челяд, но имаме и свой народ и колкото сме слаби сами, толкова сме силни всички заедно, братя по кръв и по вяра.“

„Но людете не са като камъните в планината или като дървесата в гората…“

„Народ сирак сме ние и като не можем сами да си свършим работа, никой нема да ни помогне.“

„Казано е, че со силна вера сичко ще постигнеш и планина ще преместиш от едно место на друго…“

„…народът е голяма сила, когато е задружен и сговорен.

„…общата полза е полза за всекиго поотделно.“

„Старите да не се бъркат много в работата на младите. Старите забравят, че са били млади.“

„Младите сами нареждаха работите си, пък и работите им, от друга страна, сами се нареждаха.“

„Но понякога човек взема думите на истината, за да покрие с тях една неистина.“

„Който еднаж е вкусил от духовна храна и е изпитал нейната сладост, той вечно жадува за нея и я търси.“

„И гледай така да стане, та да не става нужда да чупим вратата, за да влезем.“

„А който се отдели от народа, ще остане сам и никой нема да го слуша.“

„Срамно и обидно е да пренебрегнеш, макар и неволно, някого, да не го почетеш според както му се пада по роднинство и по име, по приятелство и по дружба.“

„И защото мислеха един за друг, те не смееха да се погледнат.“

„Без хляб и вода човек не може да живее, а без другото може да живее.“

„…като се работи с ум и разум, късметът не бега от човека.“

„…а което е казано вчера – утре може съвсем иначе да изглежда, утре може и съвсем да не се споменава.“

„…като се съберат мъж и жена, събират се век да векуват, за къща, за деца.“

„Мъжът, като е за жена, слабо нещо е, лесно се предава и обърква.“

„Само с женска сила може да се надвие мъжката сила и упоритост, тя е като водата за огъня.“

„…такива са мъжете. Като тръгнат един срещу друг, могат да прегазят и каквото им е най-мило.“

„На жената не прилега да е много горделива, когато я тегли сърце към некого…“

„…нема по-голема сила от женската хубост.“

„…годежът е спогодба, устройва се от двете страни животът на двама млади люде.“

„Радостта крепи и лекува.“

„Човешкото сърце е винаги жадно за радост и веселби.“

„А народът – той е тук, на мястото си, и щом стане нужда…“

„Сичко лошо за човека иде от зли люде.“

„…то е човек да търси и да събира хубост, каквато нема нигде и никой не е виждал.“

„По-лесно е да вървиш по правия път, колкото и да е върл и стръмен…“

„…не е опасно да се открие човек между четири очи. Каквото и да стане, каквото и да се каже – всичко може да се отрече.“

„Мъката разяжда човека…“

„Като върша грехове аз, вършат ги е други, може и още по-големи от моите, и ето бог ни наказва.“


 

Ученически бележки
(препоръчват се за всички дванайсетокласници, които не са чели или са позабравли романа и се страхуват, че може да им се падне на матурата, и въобще не се препоръчват за хора, които искат сами да развият нишката на действието)

Романът се развива в период от 31 години (1833-1864).

Герои:

Стоян Глаушев е герой, който присъства в действието от началото до края на романа. Стоян е от село Гранче, „силен като мечка“, двайсетгодишен в началото на творбата, той бяга в града, защото у дома си е непрестанно пренебрегван от цялото си семейство с изключение на майка си и сестра си Благуна. Стоян бяга от селото заедно с кучето си Шаро. По-късно се жени за гражданката Султана. С течение на действието Стоян се погражданява външно, става по-набожен, но остава добродушен и простосърдечен, какъвто е бил на младини.

Султана от град Преспа е известната Хаджи Серафимова внука. Останала сираче още като малка и отгледана от баба си и дядо си, Хаджи Серафим, тя е въплъщение на ограбената от съдбата чорбаджийска дъщеря, „самотен цвят на върха на едно дърво, което бе израсло буйно и високо, ала сега цяло беше обрулено, изгоряло от мълнии“, „най-хубавото чудо на нетостолюбивия и толкова хубав град!“. Пожарът в дюкяна на дядо й, подобен на пожара в дюкяна на Аврам Немтур, оставя нея и баба й сиромаси. Султана е по-възрастна от съпруга си Стоян с пет години и е властна (в отношението си към селското поведение на Стоян) , упорита (в искането си Лазар да се събере с Ния и желанието си Рафе да не идва в дома им) , грижовна (към цялото си семейство) и честолюбива (погубва живота на дъщеря си, за да скрие нейния грях и така да предотварти позора от него). Султана е „камшикът, остенът зад гърба на Стоян“, заради който Глаушев се издига в градското общество благодарение на своето трудолюбие.

Коста (Кочо) е второто дете на Стоян и Султана, но първото оцеляло. Носи същото име като майстора казанджия, който дава работа на Стоян в града. Коста Глаушев е тих, мълчалив, „редовен човек“. Той се жени за Раца и двамата имат три деца, най-голямото от които умира към края на романа.

Лазар Глаушев е втората оцеляла рожба на Стоян и Султана. Той е любимото дете на Султана, става най-ученият човек в Преспа и се обявява против гърцизирането на българите в града. Лазар е олицетворение на водача, който повлича тълпите след себе си с помощта на своите възвисени идеи. Истинската любов на Лазар е Ния, но той обича и Божана истински до последния й час.

Манда, Нона и Катерина са трите дъщери на Стоян и Султана. Докано Нона и Манда не са водещи фигури в романа, тъй като се омъжват и напускат бащиния дом, то образът на Катерина е обширно разгърнат. Тя е остроумна шегобийка, весела, закачлива, невъздържана в лудориите си. Отдава се на страстта си към Рафе Клинче и заплаща с живота си за това. За Катерина душевните качества на един другоселец са по-важни от хорското мнение в родния й град.

Климент Бенков е житар и съсед на Глаушеви. Той е член на църковната община в Преспа, по-млад е от останалите там, упорит, смел, буен, припрян, властен, умен, разумен, проницателен (усеща кога владишкият наместник го лъже), съвестен, родолюбец (той е изключително против гърцизирането на преспанци), ползотворен за общината, страда от тежки пристъпи на кашлица. Климент има син – Андрея, и дъщеря – Божана.

Божана Бенкова е дъщеря на Климент Бенков и сестра на Андрея. Тя е русокоса девойка с бяла, почти прозрачна кожа и сини очи. Божана е плаха и свенлива във всичко, дори и в любовта си към Лазар. Но освен това девойката е грижовна и самоотвержена, когато отлага годежа, за да не обремени любимия си Лазар с мъка по смъртта й.

Аврам Немтур също е член на преспанската църковна община и нравствен противник на Климент Бенков. Аврам е гърцизиран родоотстъпник, скъперник. Останал вдовец, той живее заедно със сестра си, която се грижи за единствената му дъщеря – Евгения, накратко Ния.

Евгения (Ния) Немтурова е дъщеря на Аврам и приятелка на Катерина, Божана и Стойна Нунева. Ния е красива, мургава, с черни очи и черна коса, горделива, загадъчна, вдъхва страхопочитание. Ния е страстно влюбена в Лазар, но идейните противоречия между него и баща й я хвърлят в постоянна вътрешна борба между копнежа за щастлив семеен живот и носещият нещастие дълг към най-близкия й жив роднина.

Стойна Нунева е приятелка на Ния, Божана и Катерина. Стойна е едра, тромава и недодялана и е третото момиче, търсещо близостта на Лазар. Получава я единствено, когато спасява Лазар, след като го прострелват.

Рафаил (Рафе) Клинче е другоселец, майстор, художник и резбар, дошъл в Преспа да направи иконостас за новата църква. Той обиква Катерина, а тя разпалва в него огъня на любовта, който замества дневната дажба от две оки вино и дава вдъхновение за изкуството му.

Али и Нури са двама турци, които често се навъртат пред дома на Ния. След като Лазар отказва на Аврам Немтур да стане негов калфа, той ги прогонва, но Аврам по-късно се сближава с тях. Впоследствие Али е този, който срещу пари прострелва Лазар.

Резюме (глава по глава)

I част ХАДЖИ СЕРАФИМОВАТА ВНУКА

 1. Стоян Глаушев бяга от село Гранче в град Преспа, след като удушава хрътката на бея.
 2. Първият ден на Стоян в Преспа.
 3. Стоян понечва да се върне в село Гранче, но се отказва.
 4. Султана – Хаджи Серафимовата внука – приютява Стоян Глаушев в своя обор.
 5. Стоян постъпва в работилница на казанджии.
 6. Тасо, вуйчото на Султана, се противи срещу жителството на Стоян в обора, но Султана настоява селянинът да остане при тях.
 7. Историята на Хаджи Серафим и клюките за Стоян и Султана.
 8. Стоян и Султана се женят.
 9. Църковната община в Преспа мъмри Стоян за брака му със Султана.
 10. Става ясно, че бабата на Султана е починала скоро след сватбата. Стоян се погражданява, а първият майстор, при когото работи (Кочо), се съгласява да го учи на казанджийски занаят.
 11. Султана ражда момиче, което не след дълго умира.
 12. Второто дете на Стоян и Султана – Коста (Кочо), расте. Ражда се трето дете – Лазар. Стоян напредва в занаята, а Султана изчислява, че след няколко години съпругът й ще може да отвори собствен дюкян.
 13. Стоян отваря свой собствен дюкян. Междувременно Султана ражда още пет деца, от които три момичета – Манда, Нона и Катерина – оцеляват.

II част В ТЪМНИ ВРЕМЕНА

 1. По идея на Климент Бенков църковната община в Преспа решава да построи нова църква.
 2. Битолският владика сменя своя наместник в преспанската община с грък, който не говори български. Преди това наместникът е бил преспанец. Климент Бенков се гневи срещу промяната.
 3. Климент Бенков отива в Цариград и се връща с ферман за построяване на нова църква.
 4. Владишкият наместник посещава елинкото училище и това на даскал Божин, където най-напредналият ученик е Лазар Глаушев.
 5. Аврам и наместникът предлагат на Стоян и Султана да пратят Лазар в елинското училище, а по-късно може дори в Атина. Климент убеждава родителите да пратят Лазар заедно с Климентовия син, Андрея, да учат в Охрид.
 6. Общината се обединява срещу Климент. Немтур го обвинява в кражба. Климент умира от болестта си, свързана с кашлицата. Лазар и Андрея се връщат от Охрид.
 7. Започва строежът на църквата. Стоян решава да приюти в дома си един рилски монах.
 8. Монахът нощува у Глаушеви и оказва голямо идейно влияние върху Стоян, Лазар и Катерина. На другия ден владишкият наместник наклеветява монаха и последният бива прогонен от Преспа с бич. За пръв път се появява образът на железния светилник.
 9. Турските власти възпрепятстват освещаването на мястото за новата църква.
 10. Вечер в дома на Стоян Глаушев – всички са събрани около железния светилник, а Султана крои планове за задомяването на Кочо, Манда, Нона и Лазар.
 11. Лазар Глаушев произнася реч в старата църква. Народът дружно започва градежа на новия храм.

III част НАРОД СЕ ПРОБУЖДА

 1. Ния, Божана, Стойна и Катерина седят на черга край чешмата на Глаушеви. Идва изгорилият крака си с разтопен бакър Лазар. Кочо вече е женен и има дете. На Нона й предстои да мине под венчилото.
 2. Става ясно, че преди да си изгори крака, Лазар е написал 10 наредби за еснафите и заедно със своите привърженици е отворил Народно читалище „Просвета“. Докато Лазар е на легло, Стойна, Божана и Ния го посещават или му носят неща за ядене.
 3. Новата църква е готова и осветена с името на св. Георги. Майстор Рафаил (Рафе) Клинче пристига в Преспа да направи иконостас за храма. Лазар приютява Рафе у Глаушеви.
 4. Лазар е повикан в дома на Аврам Немтур – бащата на Ния предлага на Глаушевия син работа като негов калфа. Лазар отказва, защото предложението е отправено на гръцки, а на излизане случайно среща Ния и прогонва двама турци, Али и Нури, които я причакват пред дома й. После младежът изрича в читалището казна срещу гърцизирането и накрая отива с Андрея в дома на Бенкови. Там двамата решават да станат ортаци (съдружници) в занаята, оставен на Андрея от баща му (житарство). Сърцето на Лазар вече клони повече към женитба с Божана, отколкото с Ния.
 5. Лазар по заръка на майка си отива да предупреди Рафе да си потърси друго място за живеене и се досеща за взаимоотношенията му с Катерина. Става ясно, че Манда вече е омъжена и не живее в дома на Глаушеви. Лазар казва на родителите си за съдружието с Андрея, а Султана и срещата с Ния по-рано през деня отново усилват невъзможния му копнеж по нея.
 6. Владишкият наместник отива в читалището при Лазар, двамата спорят. Лазар и Андрея започват ортаклъка (съдружието) си. Рафе Клинче вече се е изнесъл от дома на Глаушеви, но още има възможни намерения към Катерина.
 7. Лазар прави събрание в читалището и скоро се стига до промяна в членовете на общината. По-късно, покрай спорове между българи, власи и владишкия наместник дали да се пее на гръцки или на славянски в новата църква, Лазар е арестуван, но не след дълго е освободен.

IV част КОРЕНИ И ГРАНКИ

 1. На сватбата на Нона Божана припада, защото се предполага, че страда от болестта, която е поразила баща й, Климент. Лазар й обещава, че като оздравее, ще се ожени за нея. Катерина признава на Лазар, че е била при Рафе.
 2. Ния и Лазар се срещат отново, когато младоженецът идва да прибере Нона. Катерина казва на брат си, че Ния е готова да избяга от дома си заради него, ала той припомня, че е дал обещание на Божана.
 3. Султана решава на всяка цена да откаже Лазар от Божана и да го събере с Ния.
 4. Султана отива при Ния и й доказва, че Лазар я обича и че за тях двамата нищо не е изгубено.
 5. На Божик (Коледа) Лазар и Божана отлагат годежа си с една година. Аврам Немтур праща възрастен човек от общината (хаджи Захари Мирчев) да иска Лазар за зет. Той отказва. Аврам отвежда дъщеря си Ния в Битоля.
 6. Народни вълнения срещу фанариотите. Разгласяване на слухове за предложението на Аврам което Лазар не е приел. Божана отново се разболява.
 7. Рафе иска от Лазар съзействие, за да се ожени за Катерина. А и тя вече е бременна от него.
 8. След като Лазар казва на майка си за бременността на Катерина, Султана обещава на дъщеря си, че ще я омъжи за Рафе, но при условие, че тя пие билки, за да пометне. Божана умира.
 9. Катерина изпива билките за помятане и умира.
 10. След организирания от Лазар народен бунт срещу черковното пение на гръцки Аврам Немтур и владишкият наместник решават да платят на турчина Али да убие Лазар.
 11. Преспанци начело с Андрея Бенков гонят владишкия наместник от града.
 12. Кочовица ражда трети син, Лазар заръчва да го кръстят Кирил. След дванайсетдневна борба с раната от изстрела Лазар започва да оздравява.
 13. Турчинът Али подпалва дюкяна на Аврам. Старецът получава три удара. Ния се връща в Преспа. След третия удар баща й умира. Подготвя се сватбата на Лазар и Ния. Рафе завършва иконостаса за новата църква.
 14. Сватбата на Ния и Лазар. Рафе показва на Стойна Нунева, че е скрил своя образ и този на Катерина в завършения иконостас.

Забележка: Главите в резюмете са подредени последователно, въпреки че в електронната версия на романа някои от тях са обединени и се губи номерацията. Резюмето е въз основа на оригиналните и обединените глави от това издание.

Ключови моменти:

 • Във II част, гл. 2 се поставя началото на един от водещите конфликти в романа, българи-гърци. Новият владишки наместник се съюзява с власите, турските власти, както и с някои родоотстъпници като Аврам Немтур и спъва всички опити на българите да изградят нова църква и да наложат славянския език в духовенството и просветата.
 • Във II част, гл. 6 е показана чувствителността на бореца за народното дело. След като се завръща с фермана (указа) за новата църква след цели 4 месеца, прекарани в Цариград, за да спести пари от рушвети, Климент Бенков е обвинен от Аврам Немтур, че е откраднал остатъка от осемте хиляди гроша, дадени му в началото. Тази долна клевета унизява Климент и, може да се каже, отключва болестта му, която се оказва пагубна за видния преспански общественик.
 • II част, гл. 8 се оказва ключова за по-нататъшното развитие на набожността у Стоян, загрижеността за обществените дела у Лазар и засиленото внимание у Ния към душевността на хората. Рилският монах, който оставя щампата на Иван Рилски в светилника, обединяващ елемент за семейство Глаушеви, е мъченикът, който донася духовността в дома на Стоян Глаушев.
 • II част, гл. 11 е началото на обществената дейност на Лазар Глаушев. За пръв път той се осмелява да се изправи пред преспанския народ и да изложи идеите си.
 • III част, гл. 1 и 2 показват чувствата на всяка една от трите девойки – Ния, Божана и Стойна, към обекта на тяхната любов – Лазар.
 • В III част, гл. 3 започва близостта на Катерина и Рафе, която довежда до трагичния край на най-малката Глаушева дъщеря. По-късно Лазар обвинява себе си, че е довел майстора у дома.
 • III част, гл.4 е ключова за по-нататъшното развитие на Лазар в романа. Отправената на гръцки молба към него е олицетворение на голямата идейна бездна, разделяща Глаушевия син и Аврам Немтур, и това се оказва пречка за щастието на Лазар и Ния. Прогонването на двамата турци от портата на Ния пък става причина по-късно Али на драго сърце да се съгласи да стори зло на Лазар. От деня на отказа на Лазар у Аврам Немтур се засилва омразата към младежа, който буни народа в Преспа, а Ния се отдалечава от Катерина и дома на Глаушеви, защото е засегната горделивостта й. От друга страна, уговореното съдружие между Андрея и Лазар тласка последния към другата крайност – свенливата Божана.

2016 като книжно предизвикателство

Ново! Още снимки тук.

Десети януари е. Който не е започнал новото си начало на първи, сега може да се възползва от втори шанс. Намерих този списък с книги, които да прочета през 2016. Авторът му е от сайта POPSUGAR. Долу ще видите списъка, преведен на български, а аз ще го обновявам с прочетените ми книги, които отговарят на изискванията. Както винаги, можете да ми пишете на pipi989@abv.bg с препоръки за книги или да ми кажете Вие какво възнамерявате да прочетете. Досега никой читател не ми е писал на този адрес, така че може да сте първият! Напомням, че хора не ям. Бъдете смели и нападайте и коментарите долу. За Вас са, хора!

book challenge


 1. Книга, написана въз основа на приказка
 2. Книга, спечелила национална награда
 3. Най-продавана книга от литературата за юноши
 4. Книга, която не сте чели от гимназията
 5. Книга, чието действие се развива в родния Ви град
 6. Книга, преведена на английски език (в нашия случай може да е преведена на български език)
 7. Романтична история, която се развива в бъдещето
 8. Книга, чието действие се развива в Европа – „Влюбените в книгите никога не спят сами“
 9. Книга с по-малко от 150 страници
 10. Най-продавана книга според „Ню Йорк Таймс“
 11. Книга, която през 2016 ще е и филм
 12. Книга, която някой, току-що срещнат, Ви е препоръчал
 13. Книга за самоусъвършенстване
 14. Книга, която можете да прочетете за един ден
 15. Книга, написана от знаменитост
 16. Политически мемоари
 17. Книга, която е с поне 100 години по-стара от теб
 18. Книга, която е поне 600 страници
 19. Книга от Книжния клуб на Опра
 20. Научнофантастична книга
 21. Книга, препоръчана от член на семейството
 22. Графичен роман
 23. Книга, публикувана през 2016
 24. Книга, чийто главен герой има същата професия като Вашата
 25. Книга, чието действие се развива през лятото
 26. Книга и нейната предходна
 27. Мистерия с убийство
 28. Книга, написана от комик
 29. Антиутопичен роман
 30. Книга със синя корица
 31. Книга с поезия
 32. Първата книга, която видите в книжарницата
 33. Класика от двайсети век
 34. Книга от библиотеката
 35. Автобиография
 36. Книга за пътешествие
 37. Книга за непозната Вам култура
 38. Сатирична книга
 39. Книга, чието действие се развива на остров
 40. Книга, която гарантирано ще Ви донесе щастие

Бележки:

„Влюбените в книгите никога не спят сами“ би попаднала и в 40, но това не беше ясно заради края. Слагам я под 8, защото действието се развива във Франция и Ирландия – Париж и Мълрани, също така малко Дъблин.

book challenge
Тази публикация е тясно свързана с 2014 в книги: I, 2015 в книги: част 1 и Къде са ви книгите?!.

 

 

 

2014 в книги: I

Mond(e)ay: Живите кукли, в които се влюбваш

,,Петдесет нюанса по-тъмно“ на Е.Л. Джеймс

Рейтинг в Goodreads: 3.93/5
Моята оценка: 5/5
Случаен факт: ако я четете на английски, фрази като „Laters baby“ ще звучат още по-забавно
image

Помня, че в миналогодишната Бъдни вечер четях колко е разстроена Ана. После, докато пътувах за Пловдив през ваканцията, мислено бях на изложбата на Хосе. След това имаше цели следобеди, изпълнени с четене, яхти и хубави малки пристанища с уютни ресторантчета. Препращах снимки на страничките, на които силният пада на колене. Затаявах дъх при мисълта за Лейла. Накрая се учудих – какво ли ще провали това копеле в третата книга? Малко объркано ревю, но петдесет нюанса сивите ще ме разберат. Въпреки многото спорове и дискусии книгата е страхотна, написана с огромно чувство за хумор, класа и стил. И да, започвам си публикацията с точно този роман, защото ако нещо липсваше през 2014, то това бе цензурата. Не те чакам обратно, да знаеш.

,,Граф Монте Кристо“ на Александър Дюма-баща

Рейтинг в Goodreads: 4.16/5
Моята оценка: 5/5
Любим цитат: ,,Зная, че светът е салон, който трябва да напуснете учтиво и почтено, тоест като се поклоните и платите комарджийските си дългове.“;  още цитати тук
image

Тази книжка ми се струваше скучна, преди да я започна. Нали правилото е, че всичко от училищната лирература е безинтересно. Е да, ама още описанието на Марсилия в самото начало ме грабна, мили братя франкофили. А действието след това е толкова пленително, че изобщо няма да ви пука за 900-те страници, а ще искате още и още. Ще отидете до Рим, ще въздишате в градината на имението заедно с Валантин, ще видите света в целия му блясък. Отвсякъде. Толкова ще ви хареса, че даже слуховете за безбройните помощници на Дюма при писането няма да развалят представата ви за графа. Хубавото си е хубаво.

,,Любов“ на Елиф Шафак

Рейтинг в Goodreads: 4.18/5
Моята оценка: 4/5
Любим цитат: ,,Любовта е жива вода. А влюбеният е душа от огън! Светът се върти по друг начин, когато огънят обикне водата.“ ; още цитати тук

Love_cover1-4.inddРоман в романа и една типична домакиня, изживяваща криза на средната възраст. Това са простичките съставки на 40-те правила на любовта, както е оригиналното заглавие на книгата. Или по-точно, чрез тях ги разкриваме, след като текстът на един загадъчен автор попада в списъка за редактиране. Шамз от Тебриз, който прави добро, без да чака нищо в замяна. Ели, която прави горе-долу същото, но все пак не е доволна. Интересен роман, пропит с мъдростите на Руми, от който може да се научи много за хората, живота, доброто и, разбира се, любовта.

,,Вината в нашите звезди“ на Джон Грийн

Рейтинг в Goodreads: 4.42/5
Моята оценка: 4/5
Случаен факт: За да опише автентично обстановката в Амстердам, Джон Грийн прекарва цял месец в холандската столица.

ввнзЕдна красива любовна история, пропита с духа на чумата на нашето време, която показва, че нищо, дори и рака, не може да попречи на любовта да се случи. Двама герои с красиви имена, общността в Иисусовото сърце и една книга, която поражда въпроси, по-занимателни от химиотерапиите и безбройните изследвания. Невинно детска със сериозността на възрастен, както не се палят цигари, а се държат между зъбите просто заради метафората, тази книга ще ви приземи здраво особено ако сте се зареяли някъде в облаците. А ако не успеете да пророните сълзичка, гледайте филма.

,,Шинел“ на Владимир Гогол

Рейтинг в Goodreads: 4.08/5
Моята оценка: 3/5
Случаен факт: Като прочетете тази тънка книжка, вече със сигурност няма да гледате като индианец, щом чуете думата ,,шинел“.
шинелСвитият Акакий Акакиевич, който никого не тормози и иска същото спокойствие, докато усърдно преписва ли, преписва, се показва от пожълтелите странички на изданието, четено преди трийсетина години от някой друг. Увлекателен сюжет, красива зимна обстановка в Санкт Петербург и интересни елементи на фантастика правят повестта не толкова страшна и скучна (а защо не и двете?), както звучи.

,,Лолита“ на Владимир Набоков

Рейтинг в Goodreads: 3.86/5
Моята оценка: 1/5
Случаен факт: Любима книга на много хора. Без мен.

лолитаНимфетката Ло. Лолита. Детето, разгледано под лупа, като малка пеперуда в ръцете на един любител, запален по тези животинки по един необичаен начин. Толкова много, че едно убийство се превръща от откачен план в действителност. А после има пътуване, пътуване и пак пътуване. Долнопробни хотели и отново пътуване. Потайности и невзрачни момиченца, които за жалост (а може би щастие) не са успели да се превърнат в нимфетки. Рано или късно обаче момиченцата порастват, така че дано не се видим никога повече, драги ми Хумберт Хумберт.

,,Червено злато“ на Людмила Филипова

Рейтинг в Goodreads: 3.72/5
Моята оценка: 4/5
Случаен факт: Любопитството ви по случая с българските медици в Либия ще нарасне.

чзАфрика, Виена, Лондон и Либия. Преди и сега. Бедни и богати. Всичко събрано на куп, за да се разбере едно – защо те? Защо така? Защо? Съдби се сриват, без хората въобще да подозират, парите се въртят безспир, а няколко невинни души биват измъчвани между четири стени, които се превръщат в техния ад. Разтърсващ роман на една злободневна тема. Първият ми литературен допир с Людмила Филипова ми допадна.

,,Зовът на кукувицата“ на Робърт Галбрейт

Рейтинг в Goodreads: 3.79/5
Моята оценка: 5/5
Случаен факт: Робърт Галбрейт = Джоан Роулинг, ама тихичко…

зкЖивот като по образец. Онзи модерния, подобен на марковата чантичка с бяла подплата, в която едно листче се крие от самото начало. Богаташки Лондон, важни клечки от модната индустрия и въпросът – кого зовеш ти, кукувичке? Главни запитани: детектив Корморан Страйк, който си има много хубаво ,,жилище“ в сграда с красиво стълбище и секретарката Робин, която по едно време щеше да се отказва май. Пощенски пликове с котенца, халби с бира от другата страна на тротоара, дето го ремонтират…Абе, откъдето и да погледнеш, струва си. Поне заради басейна на студентския съвет и за да разбереш кой се превръща в едно име.

,,Алхимикът“ на Паулу Коелю

Рейтинг в Goodreads: 3.75/5
Моята оценка: 4/5
Случаен факт: Като разбрали, че ще става писател, родителите на Паулу Коелю го изпратили в лудница.

алхимикътТо не бяха отзиви, не бяха картинки с цитати в weheartit, накрая любопитството си каза думата. Приятна книжка излезе, а пък и бързо се чете на всичко отгоре. Наподобява малко на ,,Любов“ на Елиф Шафак по това, че и тук се търсят отговори. Но ако там са по-философски и свързани с любовта, тук те са свързани най-вече със себепознанието и откриването на едно съкровище. Имане, заради което си струва да се прекоси цялата пустиня. Прочетете…

,,Щастливите хора четат и пият кафе“ на Анес Мартен-Люган

Рейтинг в Goodreads: 3.03/5
Моята оценка: 5/5
Случаен факт: Авторката ми е приятелка във фейсбук и дори ми пожела успех с моя роман пък.

щхчипкТази е от онези истории, които те хващат още от началото. Уж те натъжават, а всъщност те сграбчват и докато мръзнеш, защото действието се развива в Ирландия, в следващия момент се смееш на някоя шега (а околните те гледат като полудял.) После си на ръба на скалите на някой неземно красив остров, който веднага попада в списъка ти ,,да се види“, след като го зърнеш в Гугъл. И края. Типично френски. Заслужава една чаша хубаво сладко кафе!

Mond(e)ay: Живите кукли, в които се влюбваш